122 miastom w Polsce grozi zapaść społeczno-gospodarcza. Sprawdź, czy twoje miasto jest na liście

Nad niemal połową średnich polskich miast wisi widmo kryzysu – wynika z raportu Polskiej Akademii Nauk. Piszemy o zapaści gospodarczej, jaka grozi dużej liczbie polskich regionów.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przeanalizował dane i obliczył, ilu polskim miastom grożą zjawiska kryzysowe i marginalizacja. Naukowcy z PAN-u zdefiniowali średnie miasta jako ośrodki mniejsze od stolicy województwa, zamieszkane przez ponad 20 tys. mieszkańców (w wypadku miast powiatowych przez ponad 15 tys.). Badacze doszli do wniosku, że zapaść społeczno-gospodarcza grozi aż 122 spośród 255 średnich miast.

Najwięcej problemów społeczno-gospodarczych zaobserwowano w Prudniku (woj. opolskie), Hajnówce (woj. podlaskie), Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie), Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) oraz w Przemyślu (woj. podkarpackie).

pru

Wśród kwestii, z którymi zmagają się średnie miasta należy wymienić narastające problemy społeczne, atrofię, rozpad więzi społecznych czy patologie.

Najważniejsze wyzwanie rozwojowe Polski niewątpliwie związane jest z demografią. Stąd też, ze względu na duże prawdopodobieństwo wyludnienia się, skrajnie zła pozycja takich miast jak Prudnik – tłumaczy prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Prudnik był miastem, które jeszcze w latach osiemdziesiątych opierało się na przemyśle włókienniczym i obuwniczym, który zatrudniał wtedy około 3 tys. mieszkańców. Liczba zatrudnionych stopniowo malała, aż w końcu zakład został zamknięty. Podobnie rzecz się miała z obszarem Sudetów, gdzie po 1989 roku zaczęły upadać kopalnie. – Większe ośrodki wypłukują z tych miejscowości funkcje wyższego rzędu, a przemysł, który był jednym z głównych motorów napędzających te miasta, upadł. Do tego dochodzą kwestie niedostatecznego powiązania z siecią dróg wyższego rzędu: autostradami i drogami ekspresowymi. Dotyczy to np. Wałbrzycha czy Jeleniej Góry – mówi prof. Śleszyński. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wykonał badania na potrzeby rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która w najbliższych latach ma wesprzeć 122 miasta wymienione w raporcie (pełna lista miast tutaj).

Źródło: samorzad.pap.pl

Na zdjęciu głównym: Prudnik, źródło: Nowa Trybuna Opolska

  • kup