kulturamedia

Polska fundacja uczy dzieci, jak odróżniać fake news od prawdy

Fundacja Szkoła z Klasą przygotowała poradnik, który ma ułatwić uczniom odróżnianie prawdziwych informacji od fałszywych.

Szkoła z Klasą działa od 2002 roku, od 2015 roku ma status fundacji. Zajmuje się wspieraniem edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, doskonaleniem pracy nauczycieli, wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i wzmacnianiem obywatelskiej misji szkoły. W programach fundacji każdego roku uczestniczy około 500 placówek edukacyjnych.

Pod koniec marca Szkoła z Klasą umieściła na swojej stronie internetowej poradnik, z którego polscy uczniowie mogą się dowiedzieć, jak radzić sobie z fake news.

Umiejętność selekcjonowania źródeł, które są godne zaufania staje się obecnie coraz istotniejsza. Przykładowo szwedzkie dzieci będą się tego wkrótce uczyć już w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

fake1

Program Fundacji Szkoła z Klasą opracowany został z myślą o uczniach klas 4-6, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Poradnik składa się z dziesięciu podpunktów, które mają pomóc w zidentyfikowaniu prawdziwości danej informacji – nakłania między innymi do czytania treści artykułu, a nie tylko nagłówków, weryfikacji źródeł i stawiania sobie pytań dotyczących tekstu.

Jaki jest związek autora z historią? Czy autor postu był na miejscu zdarzenia? Skąd bierze swoje informacje? Skąd post został nadany? – czytamy w poradniku. Na końcu znajduje się także krótka charakterystyka fake news, która ma pomóc uczniom w ich rozpoznawaniu. Mamy nadzieję, że program rzeczywiście trafi do polskich szkół. Z przygotowanej przez fundację rozpiski wiele nauczyć mogą się jednak nie tylko uczniowie.

Źródło: szkolazklasa.org.pl

Zdjęcie główne: Kuba Kilijan, Kuźnia zdjęć

  • best of polska mafa
  • kupprenumerata