rynektechnologiamarka

Nagroda dla Polaka za system, który chroni ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym i zmienia je w energię

Najlepszym projektem czwartej edycji Siemens Future Living Award została HYDRA - system który zagrożenie zamienia w pozytywny element gospodarki cyrkulacyjnej.

Werner von Siemens od dzieciństwa przejawiał chęć ciągłego udoskonalania i rozwoju rzeczywistości. Jego pomysły były skierowane na przyszłość, dlatego jest uznawany nie tylko za wybitnego twórcę ale również wizjonera. Po ponad 160 latach marka Siemens propaguje tę ideę, upatrując źródła innowacyjnych pomysłów w perspektywicznym myśleniu o technologii.

Swój sukces marka zawdzięcza nieszablonowemu podejściu do projektów, dlatego szukając świeżego spojrzenia i nowych rozwiązań, firma zwraca się do kreatywnych wizjonerów przyszłości o zaprezentowanie swoich koncepcji w konkursie 'Future Living Award'. 

Czwarta edycja konkursu postawiła przed biorącymi w nim udział cztery pytania: Jakie ludzkie i społeczne potrzeby pojawią się na przestrzeni 10 lat? Co będzie motorem pojawienia się nowych potrzeb? Jakie nowe potrzeby pojawią się wskutek upowszechnienia się innowacyjnych technologii? Jakich innowacyjnych technologii/urządzeń będziemy potrzebować w przyszłości? Zdaniem Jury to właśnie Hydra autorstwa Miłosza Cichonia najtrafniej udzieliła odpowiedzi na te pytania, przedstawiając jednocześnie wyzwania współczesności i sposoby mądrego wykorzystanie technologii. Za pierwsze miejsce projektant dostał nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

Miłosz Cichoń, autor projektu HYDRA, który zajął pierwsze miejsce w czwartej edycji konkursu Future Living Award Miłosz Cichoń, autor projektu HYDRA, który zajął pierwsze miejsce w czwartej edycji konkursu Future Living Award

Hydra to sposób na przekształcanie fal elektromagnetycznych w globalną sieć elektryczną dzięki energy harvesting. To także system ekranowania ludzkiego ciała przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego, który może być zastosowany w budownictwie, wystroju wnętrz, przemyśle modowym i wielu innych branżach.

HYDRA to nie tylko działający wielopłaszczyznowo system o szerokich możliwościach zastosowania. HYDRA to projekt, który zagrożenie zamienia w pozytywny element gospodarki cyrkulacyjnej - uzasadnia dr Krystyna Łuczak-Surówka, przewodnicząca jury. 

Hydra
Hydra
  • best
  • best2