Pracujesz w IKEA? Dostaniesz wyższą emeryturę.

IKEA podzieli się zyskiem z polskimi pracownikami i zainwestuje 17 mln zł w dodatkowy plan emerytalny.

Kilka miesięcy temu pisaliśmy na łamach F5 o wzroście minimalnych stawek godzinowych oferowanych przez IKEA w USA i w Wielkiej Brytanii, który przyczynił się do spadku rotacji pracowników i kosztów rekrutacyjnych ponoszonych przez firmę oraz wpłynął na przyciąganie lepiej wykwalifikowanych kandydatów. 

Teraz IKEA zapowiada wprowadzenie korzystnych zmian w systemie wynagradzania polskich pracowników. 

Szwedzka firma z roku na rok notuje tu coraz lepsze wyniki finansowe i ma ambitne plany rozwoju w naszym kraju, dlatego postanowiła zainwestować 17 mln złotych w plan emerytalny dla swoich pracowników. Dodatkowo, Szwedzi planują uruchomić także program oszczędnościowy Tack!, który pozwoli na dzielenie się z zatrudnionymi wypracowanym zyskiem. Oba programy mają zapewnić bardziej stabilne warunki zatrudnienia i umożliwiają zadbanie o przyszłość polskich pracowników, którzy wciąż rzadko wychodzą poza ZUS i inwestują w dodatkowe ubezpieczenia emerytalne.

- 80 proc. pracowników wybranych spółek IKEA zadeklarowało chęć pozostania w firmie w perspektywie długoterminowej. Chcemy budować z nimi długotrwałe relacje i odpowiadać na ich potrzeby, dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w ich przyszłość i zadbać o nich również w okresie emerytalnym - komentuje Michał Pióro, Dyrektor HR IKEA Retail. 

ikea pracownik

Wprowadzając plan emerytalny, IKEA znalazła się w wąskim gronie firm, które oferują pracownikom tego typu benefity. W IKEA będą mogli z nich skorzystać wszyscy z 13 tys. zatrudnionych, bez względu na stanowisko.

Tylko 2,5 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce jest objętych pracowniczymi programami emerytalnymi.

Programy emerytalny i oszczędnościowy mają być finansowane z różnych źródeł. Pierwszy będzie zasilany przez wpłatę składki podstawowej, która stanowi stały procent od wynagrodzenia pracownika. Drugi jest formą dzielenia się zyskiem z zatrudnionym ('Tack!' znaczy po szwedzku 'Dziękuję!'). Dlatego kwota wpłacana na ten fundusz jest zależna od osiągniętych przed grupę IKEA celów, które są corocznie ustalane w planach biznesowych.

W 2014 roku w całej grupie IKEA na program oszczędnościowy przeznaczono 200 mln euro.

- Czujemy się odpowiedzialni za przyszłość wszystkich naszych pracowników. Dzięki nowym inicjatywom, każda z ponad 10 tysięcy osób, które pracują w IKEA Industry, otrzyma możliwość skorzystania z planu emerytalnego. Wprowadzenie tak kompleksowego programu, także ze względu na jego skalę, było niezwykle wymagającym przedsięwzięciem. Tym bardziej cieszę się, że jesteśmy jedną z niewielu firm w Polsce, która oferuje tego typu rozwiązania swoim pracownikom - podsumowuje Magdalena Michalak, HR Manager IKEA Industry Poland. 

  • belka