kulturamedia

Sztuka interaktywna nie istnieje bez odbiorcy

Nowe technologie pozwoliły na przełamanie tradycyjnych reguł w sztuce. Jakich? Poznajcie tajniki sztuki interaktywnej.

Sztuka od zawsze stawiała na sprawdzony model twórca-odbiorca, jednak nowe media i sztuka cyfrowa zatarły tę linię. Jednym z najważniejszych wyznaczników sztuki cyfrowej jest bowiem komponent interakcji. Nowe możliwości technologiczne pozwoliły odbiorcy wcielić się w rolę współtwórcy dzieła, które zmienia się pod jego wpływem.

Przeszliśmy więc z ery monologu sztuki do dialogu dzieła i jego odbiorcy.

Ta zmiana jest odwzorowaniem innych, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwóch dekad. Między innymi transformacji mediów - interaktywność przekazu stała się nową normą. W związku z tym zmieniły się również oczekiwania nowej publiki, nieznającej czasów sprzed ery internetu. Młodzi ludzie są przyzwyczajeni do interakcji w grach komputerowych i aplikacjach mobilnych, dlatego musiała ona zostać uwzględniona również na polu sztuki. Jej tradycyjna, statyczna forma traci potencjał do zaangażowania odbiorcy.

upc

Warto przytoczyć tutaj termin 'ergodyczny'. Definiuje on dzieło, które zakłada 'nietrywialny wysiłek' odbiorcy. Brzmi niezrozumiale?

Przykładem dzieła ergodycznego może być gra komputerowa - jej narracja wymaga od odbiorcy aktywnego uczestnictwa.

Nie będziemy wdawać się zbytnio w teoretyczne rozważania nad sztuką interaktywną ani śledzić jej dokładnej genealogii. Większość dzieł sztuki interaktywnej ma tę zaletę, że zwykle nie wymaga stron hermetycznych opisów kuratorskich. Mówi sama za siebie w dynamicznym dialogu z odbiorcą.

Poniżej możecie zobaczyć kilka wybranych przez nas przykładów z ostatnich lat:

Rain Room

Rain Room to projekt, który pozwolił uczestnikom na niecodzienne doświadczenie. Poruszali się po przestrzeni 100 metrów kwadratowych, na których padał 'deszcz'. Jednak salę opuszczali suchą nogą - kamery 3D obserwowały ich ruch, tak, aby w miejscu, w którym akurat są, woda nie opadała.

Constellaction

Polski akcent - instalacja Constellaction została przygotowana przez panaGeneratora na Festiwal Przemiany, na zaproszenie Centrum Nauki Kopernik. W tym przypadku interakcja odbywa się nie tylko na linii obiekt - użytkownik, ale także pomiędzy ludźmi. Aby eksperymentować i uzyskać ciekawe formy, muszą wspólnie negocjować ułożenie elementów instalacji. Całe założenie ma charakter 'formy otwartej', gdzie artysta rezygnuje z precyzyjnego określenia kształtu dzieła, na rzecz autonomii odbiorców.

Opto-Isolator

Projekt jednego z klasyków sztuki nowych mediów - Golana Levina. Dowcipnie odnosi się do kwestii relacji sztuki i odbiorcy, przekornie nadajac dziełu możliwość 'obserwowania' odbiorcy. Nie tylko my patrzymy na sztukę - ona również patrzy na nas!

Eyecode

Podobnie zresztą jak inny projekt tego artysty - Eyecode. W tym przypadku dzieło powstaje 'na żywo' podczas wystawy, śledząc spojrzenia widzów.

5 Robots Named Paul

W tym projekcie tradycyjne podziały na odbiorcę, artystę i dzieło zostały postawione na głowie. Artysta w ogóle nie uczestniczy w tworzeniu dzieła. Powstaje ono bowiem na postawie analizy obiektu - którym jest odbiorca. To także dobry przykład sztuki generatywnej, o której pisaliśmy ostatnio.

ADA

ADA to projekt ciekawy o tyle, że interakcja oraz generatywny efekt dzieła został osiągnięty metodami analogowymi. Wielu instalacjom cyfrowym brakuje prostoty i potencjału zaangażowania, jakie posiada ADA.

Wooden Mirror

Motyw instalacji  opartych na interaktywnym lustrze z mechanicznych pikseli jest często nadużywany. Przez to czasem osiąga groteskowe formy - jak np. display z pingwinów, który możecie zobaczyć poniżej.

21 Swings

Przykład instalacji w przestrzeni publicznej - 21 słuchawek działających jako kolektywny instrument, wymagający współpracy. To także dobry przykład pomagania innym w budowaniu pozytywnych, społecznych interakcji w przestrzeni publicznej.

Firewall

Przykład dzieła - instrumentu, które pozwala użytkownikowi instalacji na kreowanie artystycznej, wizualno - dźwiękowej ekspresji w łatwy i niewymagający sposób. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre projekty sztuki interaktywnej rozmywają też granice między narzędziem a dziełem.

Narzędzie trafia w ręce odbiorców, a nie artysty.

  • upc nowe logo 2

!! KONKURS !! 'TO FAJNIE DZIAŁA'

Ruszył pierwszy konkurs UPC Digital Art, organizowany przez UPC Polska. Konkurs skierowany jest do artystów, którzy tworzą sztukę nowych mediów: ilustratorów, twórców muzyki i animacji. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie 30-sekundowej animacji, pokazującej wybrany proces działania - np. zjawisko fizyczne, proces mechaniczny lub społeczny. Liczy się przede wszystkim innowacyjne podejście do jego zilustrowania. Dlatego uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykorzystania szerokiej gamy dostępnych technik analogowych i cyfrowych, takich jak np. druk 3D, mapping 3D, modelowanie, papier, kodowanie generatywne itd. Podstawowym kryterium oceny prac będzie kreatywne rozwinięcie i zinterpretowanie hasła ’To fajnie działa’.

Twórcy zwycięskiej animacji zdobędą 20 tysięcy złotych, a także zapewnioną promocję swojej pracy.

Celem UPC Digital Art jest promocja artystów nowych mediów oraz stworzenie pierwszego przeglądu polskiej sceny digital art. Jeśli i wy chcecie dołączyć do tego projektu, w pierwszym etapie UPC Digital Art, do 16.08 nadsyłajcie zgłoszenia zawierające swoje portfolio na adres upcdigitalart@fpiec.pl.

W drugim etapie konkursu, który wystartuje pod koniec sierpnia, wyłonione zespoły przygotują animację zgodną z briefem. Uczestnicy podczas przygotowywania finalnego projektu będą uczestniczyć w warsztatach mentorskich z udziałem między innymi Jakuba Koźniewskiego, Radzimira Dębskiego, Pawła Janickiego oraz Andrzeja Pągowskiego.

Regulamin konkursu możecie znaleźć tutaj.

Organizator konkursu: UPC Polska 
Partner kreatywny: F5
Partnerzy: Facebook, Platige Image, Sundance Channel.

Prace zbierane będą do 30.09. 2015. Finałowym wydarzeniem pilotażowej odsłony UPC Digital Art będzie gala wręczenia nagród.

Powodzenia!

upc plakat 4