rynekmarka

BMW najlepiej w historii

Dwa pierwsze kwartały tego roku były dla bawarskiego koncernu najlepsze w historii pod względem wyników sprzedaży.

Pierwsze półrocze 2012 roku jest rekordowym nie tylko dla marki BMW, ale i dla całego koncernu, zarówno pod względem liczby sprzedanych pojazdów, jak i wypracowanych przychodów. Dwa rekordowe kwartały z rzędu, pozwoliły uzyskać nie notowane do tej pory przez koncern wyniki sprzedaży. W sumie BMW sprzedało w tym okresie 747 tys. samochodów, czyli o blisko 60 tys. więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Za wzrosty sprzedaży marki w największym stopniu odpowiedzialne są dwa modele: BMW X3 oraz BMW serii 1.

BMW X3

BMW

Sprzedaż BMW X3 w pierwszym półroczu 2012 roku zwiększyła się o 38.4 proc. Z 53,5 tys. sztuk do 74 tys.

BMW seria 1

BMW

BMW serii 1 sprzedano o 20.5 proc. więcej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost z blisko 94,5 tys. do prawie 114 tys. pojazdów.

Mini

BMW

Wzrosła również sprzedaż pojazdów marki MINI, wchodzącej w skład koncernu BMW. Sprzedano ich blisko 152 tys., co stanowi 7 proc. wzrost do roku poprzedniego..

Uwzględniając wszystkie wchodzące w skład koncernu BMW marki (BMW, MINI, Rolls-Royce), sprzedaż w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 900 539 pojazdów. Pomimo wzrostu sprzedaży i przychodów, marka zarobiła mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Jest to wynikiem znaczących nakładów na rozwój nowych technologii oraz zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników. - W 2016 roku chcemy sprzedawać 2 miliony samochodów rocznie, dlatego też musimy ponieść dość duże nakłady inwestycyjne związane z opracowaniem najnowszych technologii, modernizacją naszych fabryk oraz z systematycznym szkoleniem pracowników. Dzięki elastyczności produkcji oraz dużemu zróżnicowaniu palety modeli, możemy odpowiednio reagować na zmieniające się warunki rynkowe - stwierdził w swoim oświadczeniu CEO BMW Norbert Reithofer. Jednym z kluczy do tegorocznego sukcesu okazała się udana ekspansja i utrzymanie pozycji na pozaeuropejskich rynkach. Najszybciej dla koncernu BMW rośnie rynek Ameryki Północnej oraz Azji. Zanotowano tu odpowiednio wzrosty sprzedaży o wartości 17 oraz 32 proc.

Porównanie liczby sprzedanych przez Grupę BMW pojazdów w pierwszym półroczu 2011 z pierwszym półroczem 2012 roku.

BMW